Uchwała w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022r.