Radni Osiedla

MANDZIUK
WALDEMAR JAN
PRZEWODNICZĄCY
KARPETA
TAMARA
WICEPRZEWODNICZĄCA
ZATARSKA
AGATA BEATA
SKARBNIK
IZBRECHT
MAŁGORZATA MARIA
SEKRETARZ
RADZIMSKI
KAROL MIECZYSŁAW
CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTROWSKI
PAWEŁ
RADNY
CHABIOR
MAREK
RADNY
TRZEBIATOWSKI
EDWARD JAN
RADNY
OLCZAK
TADEUSZ ANDRZEJ
RADNY
DROŻNIEWSKA
ELWIRA ANNA
RADNA
KOZŁOWSKA
ELŻBIETA MARIA
RADNA
MAJKA
MARIANNA ANNA
RADNA
KORPALSKA CHABIOR
GOŚCISŁAWA ANNA
RADNA
POLONIS POSIEWKA
MONIKA
RADNA
SKRZYPEK
JÓZEFA
RADNA