Posiedzenia Rady Osiedla Słoneczne w dniu 03.03.2020 roku