Posiedzenia Rady Osiedla Słoneczne w dniu 05.05.2020 roku