Posiedzenia Rady Osiedla Słoneczne w dniu 09.03.2021