Posiedzenia Rady Osiedla Słoneczne w dniu 25.08.2020 roku