Posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Słoneczne w dniu 08.12.2020