Posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Słoneczne w dniu 18.02.2021