Posiedzenia Zarzadu Rady Osiedla Słoneczne w dniu 27.01.2021