Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 01.10.2019