Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 02.07.2019