Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 03.12.2019