Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 05.11.2019