Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 13.05.2019