Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 14.01.2020