W sprawie zmiany planu finansowego Rady Osiedla Słoneczne na 2019r