Uchwała w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023r.