Uchwała w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2023r.