Posiedzenia Rady Osiedla Słoneczne w dniu 04.02.2020 roku