Posiedzenia Rady Osiedla Słoneczne w dniu 04.11.2020