Posiedzenia Rady Osiedla Słoneczne w dniu 08.09.2020