Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 10.09.2019