Posiedzenie Rady Osiedla Słoneczne w dniu 21.05.2019